Az elektromos kazán rendszerének kompatibilitása

Egy elektromos kazán számos előnnyel rendelkezik más, egyéb energiaforrásra épülő fűtési technológiával szemben. Ezek az előnyök azonban összességében véve ellensúlyozni képesek annak tényét, hogy egyébként ez a típus magasabb áramfelhasználást és annak nyomán magasabb villanyszámlát is jelent. Ez nem elhanyagolható szempont, hiszen folyamatos költséget jelent, ráadásul a villamos áram egész Európát tekintve igen drága energiaforrás nálunk, bár az uniós piac törekvése tagországaik energia-árainak tartós mérséklésére jelentős. Ez helyenként várakozásokat helyez előtérbe az áram árának csökkenése, de legalább szinten maradása irányában, míg ezzel egyidejűleg a gázárak növekedésével számolnak. A folyékony gázüzemű, vagy olajjal működő kazánokkal nagyjából megegyező költségszintet produkál, de a földgáz-, vagy szilárd(vegyes) üzemű megoldásokéhoz képest még mindig drágább egy elektromos kazán, ha a hatásfokát és a hasznos teljesítményét is figyelembe vesszük.

Az elektromos kazán által elért megtakarítás

Érthető a fentebbi, kizárólag teljesítmény alapján történő összehasonlítás eredménye, viszont a relatív alacsony költségekkel járó telepítés és a szintén minimális karbantartási költség oldalát tekintve már igencsak bíztató egy elektromos kazán összképe az egyéb elven működő fűtésrendszerekéhez képest. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen készülék élettartama is hosszabb, nem igényel folyamatos odafigyelést sem az üzemeltető részéről, sem pedig a – szintén költséget generáló – működését felügyelő hatóságok részéről. Természetesen készülékvásárlás előtt a szempontokat és a helyi adottságokat, illetve körülményeket beható vizsgálatnak kell alávetni, ha mindenképpen optimális megoldást szeretnénk.

Elektromos kazán

Az elektromos kazán választása ajánlottabb az alábbi esetekben

  • már meglévő, de más elven (pl.: szilárd-, vagy gáztüzelésű) működő fűtésrendszer hatékony kiegészítését szeretnénk
  • közmű hiánya miatt nincs mód gázüzemű készülékek bekötésére
  • helyhiány miatt nincs lehetőség fosszilis tüzelőanyag megfelelő tárolására
  • nincs jól méretezett kéménykivezetés a keletkező égéstermékek, füstgázok biztonságos elvezetésére, vagy
  • nagyon költséges volna az adott helyen/anyagi körülmények közt a füstelvezetőrendszer megterveztetése és kiépítése
  • ha mindössze időszakos fűtési igénnyel rendelkezünk
  • amennyiben kisméretű lakóterületet szeretnénk fűteni (pl.: lakás, apartman, üzlethelyiség, …)
  • a fűtendő épület/lakás alapvetően jó energetikai jellemzőkkel bír, tehát végeredményben kis hőigénye van

Az elektromos kazán üzemeltetésével járó komfort

Az elektromos kazán működéséből fakadóan alacsony zajszintet produkál, nagyon csened üzemű. De nemcsak zajkibocsátásban jeleskedik, füstkibocsátásban is dobogós, hiszen villamos üzemű, így levegő-betáplálást sem igényel, ezek folytán működési kockázata minimális. Helyigénye nem nagyobb, mint egy hasonló teljesítményű gázkazáné, tehát falon elhelyezhető. Az elektromos hálózat szélsőséges állapotai, például áramkimaradás esetén újra bekapcsol, ami biztosítja a hőkomfort folyamatosságát. Egy elektromos kazán nem igényel tüzelőanyag beszerzést és tárolást, továbbá az éghető tüzelőanyagok okozta igénybevétel (hő, füst-, és koromszennyezés, korrózió) okozta folyamatos felülvizsgálatot és szakértői/hatósági jelenlétet sem.